Archív kynologických akcií > Bonitácie v roku 2015 > Vyhodnotenie Bonitácie Michalová 07.11.2015

Bonitačný komisár: Mgr. Ivan Kočajda
Organizátor výstavy: Petrek Marian, ČSA 56, 977 01 Brezno, tel.č.:0905 207 066
Pomôcky: - po prejdení myšou na meno jedinca (alebo jeho rodiča) sa zobrazí stručný profil jedinca (alebo rodiča)
- kliknutím na meno jedinca začínajúcim symbolom "+" sa dostanete na profil tohto jedinca v databáze SÚCHNO

Jedinci s chovnosťou 2016-2017:

- Psy

RTG, Meno, Rodičia Bonitačný kód Číslo zápisu Výstavy Skúšky Majiteľ
+ A Adam z Eurosportu 5JX5/44 N 64234 Veľmi dobrý SVV1 Jana Chovanová
+ A Aron Palomino Bonito 5CV5/55 P CMKU/DS/92732/13 Výborný SVV1 Róbert Faltus
+ A Brix Charlie' s court 7CJV5/45 P 65358 Výborný IPO1 Ján Mezei
+ A Egon Zamat 4CU5/55 P 66132 Dobrý IPO2 Ondrej Trgiňa
+ A Hasan z Vetrovej lúky 5JY5/55 P 65486 Veľmi dobrý IPO1 Anton Kondé
+ A Ivor od Teplého prameňa 5JV5/55 P 67182 Veľmi dobrý IPO1 Milan Sobolič
+ B Jeck Rubion Hal 5JX5/44 P 67198 Veľmi dobrý SVV1 Imrich Jakócs
+ A Keen Katargo 5CV5/55 P 66139 Veľmi dobrý SVV1 Emil Chodelka
+ A Laso Lutilská skala 5CV6/44 N 65291 Veľmi dobrý SVV1 Štefan Mazúr
+ A Leo z Petrovho dvora 5CXZ5/45 P 67208/13/15 Dobrý SVV1 Peter Detko
+ A Loran z Petrovho dvora 5CY5/55 P 67211 Dobrý SVV1 Peter Detko
+ B M-Bak Moravia Artex 5CZV5/44 P CMKU/DS/75162/09 Dobrý IPO3,ZVV1 Martin Mikovčák
+ anormal Omar Maserau 5JX6/33 P 68299 Veľmi dobrý SVV1 ¼uboš Matuškovič
+ A Tirr Majorùv háj 5CY5/55 P CMKU/DS/89655/13 Výborný SVV1 Róbert Počarovský
+ C Wrangler Krásnoočko 5X5/45 N CMKU/DS/89625/13 Veľmi dobrý SVV2 Slavomír Turčáni
+ A Zak zo Žiaru 5CV5/44 N 67458 Dobrý SVV1 Dominik Janíček

- Suky

RTG, Meno, Rodičia Bonitačný kód Číslo zápisu Výstavy Skúšky Majiteľ
+ A Alexandra of Kellia Farm 5JX6/44 N CYGSD 141442899 Veľmi dobrá SVV1 Anton Valentovič
+ anormal Astra nad Vlčou dolinou 5X5/55 P 68254 Výborná SVV1 Karla Zacharová
+ A Ayla Adakta 5CV5/55 P 66517 Dobrá SVV1,IPO1 Tomáš Trunek
+ B Baghíra Ginera 4CKV5/55 P 66291 Dobrá IPO1 Peter Perniš
+ A Batissa Adakta 5CV5/55 P 67584 Veľmi dobrá SVV1 Zuzana Morozuková
+ A Britny Irit Bohemia 5V5/55 P CMKU/DS/92844/13 SVV1 Róbert Varga
+ B Cifra Tompera 5CY5/55 P 66646 Veľmi dobrá SVV1 Rastislav Klieštik
+ A Delta Tompera 5Y5/45 P 67574 Veľmi dobrá SVV1 Peter Šurík
+ A Gama Anatanup 5CY5/55 P 68178/13/15 Veľmi dobrá SVV1 Július Benovič
+ C Gina Mapes 5CV5/45 P 68008 Veľmi dobrá SVV1 Jozef Škuta
+ B Kita Katargo 5CJY5/55 P 66141 Veľmi dobrá SVV1 Katarína Šuríková
+ A Piga pod Tehelnou baňou 5CI5/55 P 61926 Dobrá SVV1 Stanislav Gurník
+ afast normal Surania Dlhá Roveň 5JX6/44 N 68899 Veľmi dobrá SVV1 Daniel Chladný
+ anormal Yacky z Lipé Moravia 5JX6/33 N CMKU/DS/90280/13 Výborná SVV1 Ondrej Taraš

Jedinci s chovnosťou doživotne:

- Suky

RTG, Meno, Rodičia Bonitačný kód Číslo zápisu Výstavy Skúšky Majiteľ
+ A Afra Charlie' s court 5JV5/55 P 63435/11/13 Výborná SVV3,SPR3,SPO,FPR3,SPS,FH2 Ivan Párička
+ A Balma Mil-Dan 5CV5/55 P 57627/08/12 Veľmi dobrá SVV1 Ladislav Stein
+ A Bravura Malakaj 5Y5/55 N 64063/11/13 Veľmi dobrá SVV1 Viera Kühnelová
+ C Cora z Michalkinej záhrady 5CKV5/55 P 61028/10/13 Veľmi dobrá IPO3 Dušan Bankovič
+ A Daja z Michalkinej záhrady 5CV5/55 P 61656/10/13 Dobrá SVV1 ¼udmila Peťková
+ A Dana Axe Blady 5I5/45 N 60283/09/12 Dobrá SVV1 Igor Vaško
+ A Gera od Frenkyho 5CV5/55 P 64487/11/13 Veľmi dobrá SVV1 Lucia Jedináková
+ A Jacki z Klídkova dvora 5CV5/55 P CMKU/DS/87334/12 Dobrá SVV1,IPO1 Matej Brečka
+ A Telka čierna vdova 5JV5/55 P 62887/11/13 Výborná VŠ-1 Alena Buzinkayová
+ A Wanda Va-Pe 5CV5/44 P 60975/10/13 Veľmi dobrá SVV1 Štefan Ïurica
+ A Zena Hotesou 5JX5/45 P 64255/11/13 Veľmi dobrá SVV1 Daniel Chladný

- Psy

RTG, Meno, Rodičia Bonitačný kód Číslo zápisu Výstavy Skúšky Majiteľ
+ A Edo z Kotlišskej záhrady 5X5/55 P 62526/10/13 Veľmi dobrý IPO2 Miroslav Svitek
+ B Yago od Snežnej rieky 5V5/55 P 60746/09/13 Veľmi dobrý SVV1 Martin Ceperko

Jedinci s chovnosťou 201-2017:

- Suky

RTG, Meno, Rodičia Bonitačný kód Číslo zápisu Výstavy Skúšky Majiteľ
+ A Qinta Pet-Keram 5CV5/55 P 69126 Dobrá IPO1 Lucia Valašíková