Inzercia

  • Príjem inzercie: Len na nemeckých ovčiakovov s preukazom o pôvode! /iné plemená viď inzercia ZŠK SR/
  • Poplatky:   člen SÚCHNO: 3,- € /mesiac /foto + 1,- €/
    nečlen SÚCHNO: 9,- €/mesiac /foto + 1,- €/
  • Podávanie inzercie:  Písomnou formou na sekretariát SÚCHNO, Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica + doklad o úhrade /IBAN: SK9702000000001225303656/
Momentálne nieje k dispozícii žiadna inzercia.