Mesačný prehľad kalendára - Október 2021
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Legenda značiek použitých v kalendári:

Medzinárodná akcia
Skúška
Národná akcia
Bonitácia
Kvalifikačný pretek
Výcvikový tábor
Výstava
Športová kynologická akcia