Rozhodcovia pre exteriér NO

P.č. Meno Adresa Kontakt
1. Huľo Milan Hamuljakova 141/21, 029 01 Námestovo 0910 796 633
2. Kočajda Ivan, Mgr. Radvanská 25, 974 01 Banská Bystrica 0949861875
3. Lisoňová Silvia Tehelňa 27, 060 01 Kežmarok 0903508355
4. Majsniar Albín č.d. 93, 966 02 Vyhne 045/6772386, 0905 259 122
5. Salai Vladimír, MVDr. 908 38 Rohožník 347 034/848455
6. Štaudinger Juraj Mgr. L.Svobodu 28, 984 01 Lučenec 047/4323986
7. Sudimák Ján Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov 0907 993 512

Čakatelia na rozhodcov pre exteriér NO

P.č. Meno Adresa Kontakt
1. Oravec Milan J.Matušku 12/39, 052 05 Spišská Nová Ves 053/4427403
2. Sobinovský Ľudovít Teplička 305, 052 01 Spišská Nová Ves
3. Špeťková Andrea Ďumbierska 13, 949 01 Nitra 037/533404