eKalendár kynologických akcií SÚCHNO a ZŠK-SR na rok 2019

Združenie technických a športových činností SR

Zväz športovej kynológie

Slovenská únia chovateľov Nemeckých ovčiakov

Kalendár vo formáte pdf.
Súchno

Slovenská únia chovateľov Nemeckých ovčiakov

Sekretariát, Hlavná plemenná kniha, Servisné stredisko, Redakcia novín kynológov

Kancelária

Medený Hámor 7
974 01 Banská Bystrica
tel./fax: 048/414 40 99
e-mail:suchno@suchno.sk
www.suchno.sk
Súchno

Zväz športovej kynológie Slovenskej Republiky

Sekretariát, Servisné stredisko, Redakcia novín kynológov

Kancelária

Medený Hámor 7
974 01 Banská Bystrica
tel./fax: 048/414 40 99
e-mail: zsk-sr@zsk-sr.sk, palovicova@zsk-sr.sk
www.zsk-sr.sk