Bonitácie NO
Dátum Mesto, Organizátor Rozhodca
17.03.2019 KK Lučenec - Mgr. Juraj Štaudinger, L.Svobodu 28, Lučenec, tel.č.: 0905 265 563 Albín Majsniar
20.03.2019 OKH PPZ - OKH PPZ, Pribinova 2, Bratislava
Iba pre potreby OKH PPZ
Ján Sudimák
04.05.2019 KK Kolárovo - JUDr. Peter Papáček, Mlynská 26, 946 03 Kolárovo, 0905 218 491 Mgr. Ivan Kočajda
12.05.2019 KK Nitrica - Jozef Štanga, Liešťany-Lomnica 284, 972 27, 0948 330 948 Mgr. Juraj Štaudinger
15.06.2019 KK Kežmarok - Silvia Lisoňová, Tehelná 27, 060 01 Kežmarok, 0903 508 355
!!! ZMENA TERMÍNU BONITÁCIE !!!
Ján Sudimák
15.06.2019 KK Banská Belá - Milan Babirád, č.d. 241, 966 15 Banská Belá, 0905 963 376 Mgr. Ivan Kočajda
14.09.2019 KK Abrahám - Eva Kollárová, Abrahám 323, 925 45 , 0948 175 955 Mgr. Juraj Štaudinger
19.10.2019 KK Štrba - Ján Garajček, 29. Januára 634/13, 059 38 Štrba Ján Sudimák
19.10.2019 KK NIKO Nitrianské Rudno - Ján Belanec, Janka Kráľa 31/2, 972 26 Nitrianske Rudno, 0905 978 420 Mgr. Juraj Štaudinger
23.10.2019 OKH PPZ - OKH PPZ, Pribinova 2, Bratislava
Iba pre potreby OKH PPZ
Ján Sudimák
02.11.2019 KK Brezno - Marian Petrek, ČSA 56, 977 01 Brezno, 0905 207 066 Mgr. Ivan Kočajda
06.11.2019 ZVJS - ZVJS, Leopoldov
Iba pre potreby ZVJS
Albín Majsniar
09.11.2019 KK Canis Spišská Nová Ves - Milan Oravec, S. Chalúpku 34, 052 01 Spišská Nová Ves, 0903 638 202 Albín Majsniar

Podmienky účasti na bonitáciach NO:

Bonitácie SV
Dátum Mesto, Organizátor Rozhodca
19.05.2019 KK Banská Bystrica - Mgr. Ivan Kočajda, Radvanská 25, 974 01 Banská Bystrica, tel.č.: 0949 861 875
Bonitačný komisár: Lutz Wischalla /SV/
16.11.2019 KK Rohožník - MVDr. Vladimír Salai, č.d. 347, 906 38 Rohožník, 0905 521 887
!!! ZMENA TERMÍNU BONITÁCIE !!!
Edgar Pertl

Podmienky účasti na bonitáciach SV: