Rozhodcovia pre: Výkon psov IGP
P.č. Priezvisko, meno, titul Adresa Telefón
1. Adamuščin Jozef Bc. 913 11 Trenčianske Stankovce č.591 0907 738 031
2. Balun Matúš Banícka 5, 080 05 Prešov 0905 129846, alexplussro@gmail.com
3. Bihari Ondrej 966 15 Banská Belá 294 0918 183 525
4. Bočkai Miloš Osadná 18, 831 01 Bratislava 0915578630
5. Čurila Peter Repiská 184, 044 15 Nižná Myšľa 0915 567 550
6. Danek Rudolf Kotešová 108, 013 61 Kotešová 0905 358 582 katargo2@gmail.com
7. Grác Štefan Horný Koniec 135, 951 05 Veľký Cetín 0905 497 459
8. Hamerlík Štefan Ing. Školská 6, 906 32 Jablonica 0904 165 079
9. Honíšková Jana Osiková 7, 010 01 Žilina 0948 887 678
10. Hübsch Vojtech 946 52 Imeľ 821 0908 415 920
11. Jaký Ľubomír MVDr. Svätoplukova 50, 903 01 Senec 02/45923033, 0908 737 870
12. Jamnikar Alžbeta Pri Hrádzi 9/A, 821 06 Bratislava 0949 711 335
13. Klíma Jozef 900 63 JAKUBOV 384 0903 102 686
14. Kozárek Martin Mierová 856, 908 72 Závod 0918 529 864
15. Kucková Jana 976 33 Oravce 10 0903 525 984
16. Lenard Marek 906 02 Dojč 319, dranel@centrum.sk 0908927335
17. Lengvarský Igor Mgr. Tehelná 276, 093 03 Vranov nad Topľou 057/4464781, 0905 249 334
18. Lengvarský Peter Na Hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou 0907 680 228
19. Majtas Dušan Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava 02/45522441, 0907 716 290
20. Majtasová Marta Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava 0908 128 331
21. Marton Pavol MVDr. Rožkovany 267, 082 71 Lipany nad Torysou 0905 604 281
22. Olearčin Jozef Dostojevského 45, 058 01 Poprad 0905 544 645
23. Ráček Marián Ing. 935 31 Dolná Seč 273 0903 219 471
24. Ružička Viliam Súhrada 454, 913 04 Chocholná-Velčice 032/6484038, 0903 453 389
25. Salai Vladimír MVDr. 906 38 Rohožník 347 0905 521 887
26. Šaliga Ján J.Kráľa 110, 949 01 Nitra 0907 295 245
27. Strasser Anton Svätej Trojice 1, 900 44 Tomášov, beberon@centrum.sk 0905 815854
28. Štrba Miroslav Štúrova 13/7, 968 01 Nová Baňa 0915 844 564
29. Sudimák Ján Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov 0907 993 512
30. Szabó Štefan Jovická 28, 048 01 Rožňava 058/7343702, 0905 967 207
31. Tamáši Pavel Ing. č.d. 640, 925 26 Reca 0917 753931, pavel.tamasi@gmail.com
32. Vladovič Rastislav Koplotovce 161 920 01 Hlohovec 0903 760 684
Rozhodcovia pre: Národný skúšobný poriadok
P.č. Priezvisko, meno, titul Adresa Telefón
1. Adamčiaková Andrea Bc. Železničná 955, 034 95 Likavka 044/4331792, 0905 511 257
2. Adamuščin Jozef Bc. 913 11 Trenčianske Stankovce č.591 0907 738 031
3. Balun Matúš Banícka 5, 080 05 Prešov 0905 129846, alexplussro@gmail.com
4. Bihari Ondrej 966 15 Banská Belá 294 0918 183 525
5. Blaško Ján Štefánikova 545, 059 38 Štrba 052/7781370, 0903 995 420
6. Čurila Peter Repiská 184, 044 15 Nižná Myšľa 0915 567 550
7. Danek Rudolf Kotešová 108, 013 61 Kotešová 0905 358 582 katargo2@gmail.com
8. Gotzmann Miloš Moskovská 24 071 01 Michalovce 0908 569 954
9. Grác Štefan Horný Koniec 135, 951 05 Veľký Cetín 0905 497 459
10. Hamerlík Štefan Ing. Školská 6, 906 32 Jablonica 0904 165 079
11. Herceg Ján SNP 25 908 79 Borský sv. Jur 0905 749 765
12. Hübsch Vojtech 946 52 Imeľ 821 0908 415 920
13. Hudok Miloš č.d.243, 958 41 Veľké Uherce 0907 331 761
14. Jaký Ľubomír MVDr. Svätoplukova 50, 903 01 Senec 02/45923033, 0908 737 870
15. Jamnikar Alžbeta Pri Hrádzi 9/A, 821 06 Bratislava 0949 711 335
16. Kozárek Martin Mierová 856, 908 72 Závod 0918 529 864
17. Kucková Jana 976 33 Oravce 10 0903 525 984
18. Lengvarský Igor Mgr. Tehelná 276, 093 03 Vranov nad Topľou 057/4464781, 0905 249 334
19. Lengvarský Peter Na Hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou 0907 680 228
20. Lipták Radomír Piešť 1, č.d.268, 962 12 Detva, lipor@zoznam.sk 0905251699
21. Majtas Dušan Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava 02/45522441, 0907 716 290
22. Majtasová Marta Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava 0908 128 331
23. Malina Igor Brigádnická 35, 911 01 Trenčín 0944 534 295
24. Marková Silvia RNDr. PhDr. Pravenec 290, 972 16 Prievidza 046/5441412
25. Marton Pavol MVDr. Rožkovany 267, 082 71 Lipany nad Torysou 0905 604 281
26. Moré Eugen Bc. B.Němcovej 19, 080 05 Prešov 0905 488 758
27. Nalevanko Miroslav Benice 31, 038 42 Príbovce 0907 557 651
28. Olearčin Jozef Dostojevského 45, 058 01 Poprad 0905 544 645
29. Palec Ivan Ratnovce 322, 922 31 Sokolovce 0918 154468, 033/7737246
30. Párička Ivan Jelšová 34/A 974 01 Banská Bystrica 0917 480 945
31. Pongrácz Štefan Horný Bar - Šulany 20, 930 33 Horný Bar 0903 864849, clesis@centrum.sk
32. Ráček Marián Ing. 935 31 Dolná Seč 273 0903 219 471
33. Rázga Ľuboš Liptovská Štiavnica 3/26 034 01 Ružomberok 0903 520 560
34. Ružička Viliam Súhrada 454, 913 04 Chocholná-Velčice 032/6484038, 0903 453 389
35. Salai Vladimír MVDr. 906 38 Rohožník 347 0905 521 887
36. Šaliga Ján J.Kráľa 110, 949 01 Nitra 0907 295 245
37. Šatník Vasil Pharm.Dr. 976 34 Tajov 263 0907 818 436
38. Sitarčík Jaroslav Mgr. Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec 0911 209 714
39. Slačková Jaroslava Ing. Priebežná 489/9, 031 01 Liptovský Mikuláš 044/5533400, 0905 268 630
40. Štaudinger Juraj Mgr. L.Svobodu 28, 984 01 Lučenec 047/4323986, 0905 265 563
41. Štrba Miroslav Štúrova 13/7, 968 01 Nová Baňa 0915 844 564
42. Sudimák Ján Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov 0907 993 512
43. Surový Miroslav Mgr. Strmá 7, 974 11 Banská Bystrica 0905 644 907
44. Szabó Štefan Jovická 28, 048 01 Rožňava 058/7343702, 0905 967 207
45. Teren Ivan Bc. Tajovského 362/9, 962 63 Pliešovce 045/5562521, 0904 678 174
46. Vladovič Rastislav Koplotovce 161 920 01 Hlohovec 0903 760 684
Rozhodcovia pre: Obedience
P.č. Priezvisko, meno, titul Adresa Telefón
1. Ďurčanská Karin Kalinčiakova 9, 040 01 Košice 0905 109 428
2. Olearčin Jozef Dostojevského 45, 058 01 Poprad 0905 544 645
3. Tamáši Pavel Ing. č.d. 640, 925 26 Reca 0917 753931, pavel.tamasi@gmail.com
4. Tamášiová Ingrid Ing. č.d. 640, 925 26 Reca 0948 386 705
Rozhodcovia pre: PZ - záchranárske
P.č. Priezvisko, meno, titul Adresa Telefón
1. Adamčiaková Andrea Bc. Železničná 955, 034 95 Likavka 044/4331792, 0905 511 257
2. Gajdoš Jaroslav 038 47 Sklené 313 0905 603 066
3. Jaký Ľubomír MVDr. Svätoplukova 50, 903 01 Senec 02/45923033, 0908 737 870
4. Sitarčík Jaroslav Mgr. Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec 0911 209 714
5. Slačková Jaroslava Ing. Priebežná 489/9, 031 01 Liptovský Mikuláš 044/5533400, 0905 268 630
6. Štaudinger Juraj Mgr. L.Svobodu 28, 984 01 Lučenec 047/4323986, 0905 265 563
Rozhodcovia pre: Exteriér NO
P.č. Priezvisko, meno, titul Adresa Telefón
1. Huľo Milan Hamuljakova 141/21, 029 01 Námestovo 0910 796 633
2. Kočajda Ivan, Mgr. Radvanská 25, 974 01 Banská Bystrica 0949861875
3. Lisoňová Silvia Tehelňa 27, 060 01 Kežmarok 0903508355
4. Majsniar Albín č.d. 93, 966 02 Vyhne 045/6772386, 0905 259 122
5. Salai Vladimír, MVDr. 908 38 Rohožník 347 034/848455
6. Štaudinger Juraj Mgr. L.Svobodu 28, 984 01 Lučenec 047/4323986
7. Sudimák Ján Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov 0907 993 512
Bonitační komisári SÚCHNO
P.č. Priezvisko, meno, titul Adresa Telefón
1. Kočajda Ivan Mgr. Radvanská 25, 974 01 Banská Bystrica 0949861875
2. Majsniar Albín č.d. 93, 966 02 Vyhne 045/6772386, 0905 259 122
3. Štaudinger Juraj Mgr. L.Svobodu 28, 984 01 Lučenec 047/4323986
4. Sudimák Ján Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov 0907 993 512