Informácie o eKalendári kynologických akcií SÚCHNO a ZŠK-SR

Tento elektronický kalendár bol navrhnutý a implementovaný tak, aby bol pre všetkých užívateľov prínosom. V hornom menu sa nachádzajú akcie zoradené do kategórií ako ste boli zvyknutí v klasickom kalendári akcií. Novinkou v tomto kalendári je farebnosť. Na to, aby sme dokázali rozlišovať zmeny, ktoré v kalendári nastávajú počas roka, sme použili už spomenutú farebnosť.

Akcie v kalendári sa vyfarbujú nasledovným algoritmom:
Farba Typ vykonanej akcie Časové obdobie
 
Novo pridaná akcia 1 - 7 deň
 
Zmenené dáta akcie 1 - 7 deň
 
Zmenené dáta akcie 8 - 21 deň
 
Zmenené dáta akcie 22 - 28 deň
Pre vyfarbenie zmenených dát sme zvolili kvôli prehľadnosti až mesačný časový horizont, v ktorom by nemal byť problém všimnúť si zmenu údajov konkrétnej akcie. Po prejdení myšou nad vyfarbenú časť akcie sa Vám zobrazí, kedy bola akcia pridaná, alebo naposledy editovaná.

Služba: Mesačný prehľad kalendára

Túto službu sme navrhli pre komplexnejší pohľad na akcie z hľadiska časového obdobia 1 mesiac. Táto služba je vhodná na plánovanie Vaších rozvrhov, alebo na pohodlné zistenie kolidujúcich akcií.
Pre posúvanie kalendára na predošlý / ďalší mesiac použite tlačítka: a umiestnené nad kalendárom.

Legenda použitých značiek v kalendári:

Medzinárodná akcia
Skúška
Národná akcia
Bonitácia
Kvalifikačný pretek
Výcvikový tábor
Výstava
Športová kynologická akcia
Po prejdení myšou nad symbol sa zobrazia základné informácie o akcii.

Dúfame, že sa Vám bude náš kalendár páčiť a zjednoduší tak prístup k aktuálnym informáciam o kynologických akciách.

eKalendár je testovaný a plne funkčný v internetových prehliadačoch:

Všetky testované prehliadače sú zdarma a sú voľne stiahnuteľné.
Matúš Rohaľ