Bonitační figuranti SÚCHNO

Práca figuranta na bonitácii SÚCHNO
P.č. Meno Adresa Kraj
1. Alexander Bardún Vážska 903, 925 72 Selice Západ
2. Ing. Ľuboš Rázga Liptovská Štiavnica 3/26, 034 01 Ružomberok, 0903 520560 Stred
3. Ing. Martin Majer M. R. Štefánika 17, 985 11 Halič, 0902 325519 Stred
4. Juraj Linhart J. Murgaša 14/12, 971 01 Prievidza, 0915 730915 Stred
5. Juraj Patai Stará Gala 33, 930 34 Holice, 0903 657701 Západ
6. Ladislav Baláž 966 02 Vyhne 74, 0905 840844 Stred
7. Lukáš Čurilla 908 73 Veľké Leváre 472, 0907 906960 Západ
8. Marcel Molnár Mierová 119, 946 03 Kolárovo, 0915 111705 Západ
9. Martin Barjak Pod Horou 240/12, 972 43 Zemianske Kostoľany, 0903 419834 Stred
10. Martin Štefek Kolónia 559, 905 01 Senica, 0919 230513 Západ
11. Martin Tóth Malý Lapáš 1, 951 04 Veľký Lapáš Západ
12. Peter Kriška Kukorelliho 51, 085 01 Bardejov Východ
13. Peter Ličák 082 13 Demjata 80, 0908 956915 Východ
14. Peter Mičuch Jašíkova 16, 821 03 Bratislava, 0903 882132 Západ
15. Peter Šiška P. O. Hviezdoslava 36/47, 079 01 Veľké Kapušany, 0908 145698 Východ
16. Peter Trojanovič Murgašova 10, 083 01 Sabinov, 0905 108971 Východ
17. Radomír Lipták Piešť I. č. 17, 962 12 Detva, 0905 251699 Stred
18. Radovan Prokopec Pri Hrádzi 12020, 821 06 Bratislava, 0905 431689 Západ
19. Štefan Adamčík Čáčov 303, 905 01 Senica Západ
20. Tomáš Holečka Bukovina 215, 966 01 Hliník nad Hronom, 0911 273557 Stred
21. Vladimír Tomka Prachatická 2374/29, 960 01 Zvolen, 0905 532438 Stred