Zoznam veterinárnych pracovísk poverených vykonávaním RTG

Meno Adresa Email
MVDr. Ivan Inštitoris Remeselnícka 4, 949 01 Nitra, 037/7416751, 0905645178
MVDr. Ivan Karpjak Vet. nemocnica, Bajkalská 28, 080 01 Prešov, tel.: 051/7715039 veterinarnanem@stonline.sk
MVDr. Ivan Pašek Zvieracia klinika Pašek s.r.o., Orešianska ulica 1A, 917 00 Trnava, tel.: 0905261932 zvieraciaklinikatt@gmail.com
MVDr. Juraj Nemček J. Švermu 21, 960 01 Zvolen, tel.: 0905267425
MVDr. Ladislav Smatana Vet. prax EJMI, Školská 60, 972 01 Bojnice, tel.: 0905478536, 0905721677 pmlaka@hotmail.com
MVDr. Martin Šmiček VET 4your PET s.r.o., Kpt. Nálepku ( areál Žil. Univerzity) Liptovský Mikuláš 031 01, tel.: 0915420399
MVDr. Milan Švihran Vet. poliklinika, Semenárska 36, 851 10 Bratislava, tel.: 0905404521 veterinar.svihran@stonline.sk
MVDr. Patrik Ličko Vet. Ambulancia Bardvet, Jiráskova 16, 085 01 Bardejov info@veterinar-bardejov.sk
MVDr. Róbert Holečka Hviezdoslavova 718/3, 075 01 Trebišov, tel.: 056/6724998, 0905360602
MVDr. Róbert Pánko Vet. ordinácia, Komjatická 65, 940 63 Nové Zámky, tel.: 0903431002 pankomvdrr@yahoo.com
MVDr. Tibor Vozár Vet. Poliklinika, Hraničná 662/12, 058 01 Poprad, 052/7761664
MVDr. Tomáš Krupa Veterinárna ambulancia OraVet, Slanická 465/31, 029 01 Námestovo, 0908 694 614, 0902 108 331, www.oravet.sk
MVDr. Valent Ledecký chir.klinika UVL, Komenského 73, 041 81 Košice, tel.: 0915984574 ledecky@uvm.sk
MVDr. Vladimír Salai Veterinárna ambulancia, 906 38 Rohožník, tel.: 0905521887 vla333@msn.com