OZNAM - ZVOD PLEMENNÍKOV

Odbor kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru plánoval dňa 26. októbra 2019 zorganizovať Zvod chovných psov a súk plemena nemecký ovčiak s medzinárodnou účasťou.

Z dôvodu zvýšeného výskytu infekčného ochorenia psov vyhlásil hlavný veterinárny lekár Ministerstva vnútra Slovenskej republiky karanténne opatrenia na zabránenie šírenia a prenosu ochorenia v podmienkach Policajného zboru, ktorých súčasťou je aj zákaz účasti služobných psov na hromadných akciách. Na základe uvedených skutočností odbor kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru a Slovenská únia chovateľov nemeckých ovčiakov ruší Zvod chovných psov a súk plemena nemecký ovčiak v horeuvedenom termíne.

O náhradnom termíne konania zvodu bude kynologická verejnosť informovaná v dostatočnom časovom predstihu v Novinách kynológov a na internetovej stránke Slovenskej únie chovateľov nemeckých ovčiakov.
24.09.2019 16:51:05
Výsledky HŠV NO 2019
24.09.2019 16:51:05
OZNAM

Rozhodca na HŠV NO 2019 bude Thomas Teubert /SV/

Rozhodca na Körung: Thomas Teubert /SV/
19.09.2019 17:09:13
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SÚCHNO 2019 PODĽA IGP 3

II. Kvalifikačné preteky na majstrovstvá sveta WUSV a FCI

výsledky kvalifikácie [.xlsx]
06.09.2019 11:50:55
Propozície, Zvod plemenníkov 2019 - 26. 10. 2019
06.09.2019 11:47:52
Hlavná špeciálna výstava NO - 21.-22.9.2019


Ubytovanie:
Penzion Opál Zamutov - 0905743 982 , 057 4456825
Zelená Laguna Domaša - 0915 930 345
Penzión Kondor Zamutov - 057/4496301 , 0905837 635
Penzion Familia Vranov - 0915 877 105, 0905 548 644
Hotel Patriot 0908 970 628 , 057 /4423427

12.08.2019 21:33:11
Dôležité upozornenie pre potencionálnych záujemcov o Universalsieger 2019
Upozorňujeme potencionálnych záujemcov o účasť na Universalsieger 2019 v Nantwich, Anglicko, aby si vo vlastnom záujme zabezpečili sérologické vyšetrenie besnoty. Vzhľadom na to, že v súčasnosti neexistuje dohoda medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom o Brexite nie je jasné, aké budú podmienky vstupu do Veľkej Británie alebo nariadenia o opätovnom vstupe do EÚ po 29.marci 2019. Je možné, že pre cestu sa bude vyžadovať sérologické vyšetrenie besnoty /titer/. Nesmie sa zamieňať s vakcináciou proti besnote, ale mal by sa stanoviť stav protilátok psa.

Toto vyšetrenie sa musí vykonať najmenej 30 dní po očkovaní a najmenej 3 mesiace pred vstupom a musí sa vykonať vo vhodnom laboratóriu. WUSV Universalsieger sa uskutoční začiatkom júna 2019 a vzhľadom na uvedené 3 mesiace by sa toto vyšetrenie malo uskutočniť najneskôr do konca februára.
08.02.2019 00:00:00
Pozvánka na Členskú schôdzu SÚCHNO
Predsedníctvo SÚCHNO Vás srdečne pozýva na Členskú schôdzu SÚCHNO, ktorá sa uskutoční 10.2.2019 o 12,00 hod. v hoteli LUX v Banskej Bystrici.
16.01.2019 10:23:51

Kalendár 2019

02.01.2019 00:00:00 , čítajte viac ...
Ďakujeme za reprezentáciu Slovenska na MS WUSV a gratulujeme k 3. miestu v družstvách
08.10.2018 00:00:00
Tlačivá sú dostupné na www.zsk-sr.sk v časti na stiahnutie. Dôkladne vyplnené žiadosti s dokladom o úhrade zasielajte elektronicky na adresu: palovicova@zsk-sr.sk

Za každý termín skúšok (samostatných, alebo v rámci súťaží či výcvikových táborov) musí byť uhradená platba 16,60 € (Tatra banka SK25 1100 0000 0026 2748 0182, BIC: TATRSKBX. Do správy pre prijímateľa uveďte názov KK a skúšky 2019).
Poplatok sa nevzťahuje na chovateľské akcie SÚCHNO.

Uzávierky:
31.10.2018

Žiadosti zaslané po týchto termínoch budú bezvýhradne považované za skúšky mimo Kalendára kynologických akcií!
Kynologické kluby, ktoré budú mať plánované športové a chovateľské akcie v termínoch chránených akcií, budú mať možnosť dodatočne si zmeniť termíny.
27.09.2018 21:00:06 , čítajte viac ...
Výsledky, Výstava Beckov 2018
03.07.2018 00:00:00
Oznam z SV
Vážené dámy a páni,

aby sa zachovala obvyklá kvalita a bezpečnosť hodnotenia,
štandardný profil DNA sa musí rozšíriť zo súčasných 18 až na 27 markerov.
Bohužiaľ sme nútení preniesť súvisiace náklady na spracovanie vzoriek DNA na našich členov alebo zákazníkov.

Nový poplatok za DNA je od 01.04.2018 79,00 EUR.


Termínom je prijatie vzorky DNA v laboratóriu SV.

Ďakujeme vám za pochopenie.
23.02.2018 23:36:15
POZOR, zmena poradcu chovu pre okres Bratislava
Jozef Maceják, Znievska 24, 851 06 Bratislava, tel. 0903 963 171
03.01.2018 00:00:00
Tlačivá sú dostupné na www.zsk-sr.sk v časti na stiahnutie. Dôkladne vyplnené žiadosti s dokladom o úhrade zasielajte elektronicky na adresu: palovicova@zsk-sr.sk

Za každý termín skúšok (samostatných, alebo v rámci súťaží či výcvikových táborov) musí byť uhradená platba 16,60 € (Tatra banka SK25 1100 0000 0026 2748 0182, BIC: TATRSKBX. Do správy pre prijímateľa uveďte názov KK a skúšky 2018).
Poplatok sa nevzťahuje na chovateľské akcie SÚCHNO.

Uzávierky:
15.11.2017

Žiadosti zaslané po týchto termínoch budú bezvýhradne považované za skúšky mimo Kalendára kynologických akcií!
Kynologické kluby, ktoré budú mať plánované športové a chovateľské akcie v termínoch chránených akcií, budú mať možnosť dodatočne si zmeniť termíny.
08.09.2017 09:24:43 , čítajte viac ...
[Propozície] Kynologický klub Rohožník Vás pozýva na:
28.04.2017 08:51:50
Vážení členovia SKJ!
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Prezídium SKJ , tak ako Vy všetci, pozorne sledovalo vývoj okolo návrhu zákona, ktorý mal riešiť problémy okolo nehumánneho množenia psov.

Návrh zákona, ktorý bol schválený v Národnej rade Slovenskej republiky sa však úplne minul cieľa, na ktorý bol zameraný, vôbec nerieši problémy okolo tzv. množiteľov psov ale výrazne postihuje všetkých chovateľov psov, ktorí chovajú psov ako svoje hobby.

Je poľutovaniahodné, že chov psov, ktorý je u všetkých našich členov predovšetkým koníček, musí byť podľa zákona podnikateľskou činnosťou, čo je v rozpore so Stanovami našej organizácie a so zásadami Medzinárodnej kynologickej organizácie /FCI /, ktorej sme členmi. Takéto znenie zákona postihuje predovšetkým všetkých tých, ktorí chov psov vykonávajú ako svoju záľubu, ktorí chovajú psov v súlade so zákonmi tohto štátu a dodržiavajú všetky pravidlá našej organizácie. Na druhej strane bude bezzubý voči z našej strany kritizovanému množeniu psov a zaobchádzaniu so psami ako vecami na množenie potomstva, v rozpore so všetkými veterinárnymi predpismi a humánnymi zásadami.

Žiaľ Prezídium SKJ v súčasnosti nemá ešte k dispozícii paragrafové znenie nového zákona tak, ako bolo schválené v Národnej rade Slovenskej republiky. Po jeho získaní podrobíme tento zákon právnej analýze a pokúsime sa všetkými dostupnými prostriedkami zvrátiť jeho uplatnenie v praxi.

Vzhľadom na klamlivé informácie, ktoré sa objavili v tlači, prehlasujeme, že Návrh zákona nebol s nikým z členov prezídia SKJ konzultovaný, SKJ nebola o príprave zákona informovaná, ani požiadaná o spoluprácu, resp. pripomienky pri jeho tvorbe.

Prezídium SKJ

Predsedníctvo SÚCHNO a Prezídium ZŠK SR sa pripájajú k stanovisku SKJ a budú podnikať kroky na riešenie tejto situácie.
17.02.2017 17:03:49
Zmenu kynologických akcií, ktoré sa kryjú s chránenými termínmi je možné nahlásiť do 20.1.2017 na palovicova@zsk-sr.sk
04.01.2017 07:59:50 , čítajte viac ...
Príjemné prežitie vianočných sviatkov

Zväz športovej kynológie SR

a

Slovenská únia chovateľov nemeckého ovčiaka

praje všetkým členom pokojné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu najbližších
a šťastný Nový rok 2017 plný kynologických úspechov.
25.12.2016 13:06:35
Obedience World-Cup WUSV Meppen 2016

GRATULUJEME

Jozefovi Olearčinovi k 1. miestu na Obedience World-Cup WUSV Meppen 2016 v kategórii OB2.

11.10.2016 23:47:41
MS WUSV 2016

GRATULUJEME!!!


Jozefovi Adamuščinovi k 2.miestu na MS WUSV

a celej slovenskej reprezentácii k 3.miestu

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu a skvelé výkony.

výsledky: www.schaeferhunde.de/en/wusv-wm/results/

10.10.2016 18:09:35
POZVÁNKA NA HLAVNÚ ŠPECIÁLNU VÝSTAVU NEMECKÝCH OVČIAKOV
Na Hlavnú špeciálnu výstavu nemeckých ovčiakov, ktorá sa bude konať v dňoch 24. – 25.9.2016 v areály firmy z Polytanu v Malom Lapáš sa prihlásilo 177 jedincov z 9 štátov sveta. Medzi vystavovateľmi sú aj také zvučné mená ako rozhodca SV p. Lutz Wischalla z Nemecka, majiteľ víťaznej chovateľskej stanice z Bundessiegerzuchtschau 2016 v Norimbergu „vom Suentelstein“ p. Hinrich Müller a mnohí ďalší.

Nepochybným lákadlom bude predvedenie jedincov ako PEPE vom Bördertal, ktorý obsadil na BSZS v tomto roku SG1 v triede mladých, LARRY vom Bierstadter Hof, ktorý v tej istej triede obsadil SG6, suky PRADA vom Externstein, ktorá obsadila v minulom roku SG2 v triede mladých a mnoho ďalších jedincov. Nenechajte si teda ujsť tento jedinečný zážitok a príďte sa sami presvedčiť na vlastné oči.
19.09.2016 20:50:19
Tlačivá sú dostupné na www.zsk-sr.sk v časti na stiahnutie. Dôkladne vyplnené žiadosti s dokladom o úhrade zasielajte elektronicky na adresu: palovicova@zsk-sr.sk

Za každý termín skúšok (samostatných, alebo v rámci súťaží či výcvikových táborov) musí byť uhradená platba 16,60 € (Tatra banka SK25 1100 0000 0026 2748 0182, BIC: TATRSKBX. Do správy pre prijímateľa uveďte názov KK a skúšky 2017).
Poplatok sa nevzťahuje na chovateľské akcie SÚCHNO.

Uzávierky:
15.09.2016
30.09.2016
15.10.2016

Žiadosti zaslané po týchto termínoch budú bezvýhradne považované za skúšky mimo Kalendára kynologických akcií!
Kynologické kluby, ktoré budú mať plánované športové a chovateľské akcie v termínoch chránených akcií, budú mať možnosť zmeniť si termíny  do 15.11.2016
26.08.2016 12:23:11 , čítajte viac ...
Program Členskej schôdze SÚCHNO 13.3.2016
 • Otvorenie
 • Voľba komisií (návrhová, mandátna)
 • Voľba overovateľov zápisnice
 • Schválenie programu Členskej schôdze
 • Správa predsedu SÚCHNO (A. Majsniar)
 • Správa o činnosti SÚCHNO (I. Kočajda)
 • Správa Výcvikovej komisie (I. Lengvarský)
 • Správa Hlavnej plemennej knihy SÚCHNO (I. Kočajda)
 • Správa o hospodárení a správa revíznej komisie (I. Kočajda + M. Petrek)
 • Návrh rozpočtu na rok 2016 (I. Kočajda)
 • Diskusia
 • Uznesenia
 • Záver
12.03.2016 22:32:41
Gratulujeme

Majstrovi sveta

Jozefovi Adamuščinovi

a celej slovenskej reprezentácii.
Ďakujeme!

Výsledková listina FCI WM 2015

14.09.2015 12:59:50 , čítajte viac ...
Upozornenie pre usporiadateľov výstav

Usporiadateľ výstavy je povinný uviesť v katalógu výstavy nasledovné ustanovenie:

Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime, alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav.
12.03.2014 09:13:54
Upozornenie pre žiadateľov o delegovanie rozhodcov SV, platný od 1.1.2014
1./ Žiadosť o delegovanie rozhodcu doručená na Hauptgeschäftsstelle SV v lehote min. 8 týždňov pre konaním akcie sa spoplatňuje poplatkom vo výške 150,- € za rozhodcu.

2./ Žiadosť o delegovanie rozhodcu doručená na na Hauptgeschäftsstelle SV v lehote od 8 do 4 týždňov pred konaním akcie sa spoplatňuje poplatkom vo výške 300,- € za rozhodcu.

3./ Žiadosť o delegovanie rozhodcu doručená na na Hauptgeschäftsstelle SV v lehote menej ako 4 týždne pred konaním akcie nebude akceptovaná.

Žiadame všetky organizácie, aby svoje žiadosti o delegovanie rozhodcov SV na akcie zasielali v dostatočnom časovom predstihu na sekretariát ZŠK SR a SÚCHNO.
01.01.2014 21:18:11