Predsedníctvo SÚCHNO

Albín Majsniar - predseda, štatutárny zástupca

Albín Majsniar Rozhodca pre exteriér NO od roku 1997 a od roku 1998 bonitačný komisár. Posudzoval na výstavách v Poľsku, v Čechách, na Slovensku, na Ukrajine, v Maďarsku. Od roku 1984 majiteľ CHS Dlhá Roveň. Odchoval bezmála 1000 šteniat, momentálne ukončil ôsmy krát abecedu odchovu. Najvyššie ocenenie VA (výberová trieda) ako prvé z jeho chovu dosiahli v roku 1996 VA1 Hexi Dlhá Roveň a jej sestra VA2 Heidi Dlhá Roveň. VA triedy postupne získali Cula, Toska, Oma, Azzy, Esther, Iska, Afra a Culi Dlhá Roveň, zo psov Gassy, Italo, Leif a Carg Dlhá Roveň. V poslednom roku získala Thalia Dlhá Roveň, ktorá je už piatou generáciou cez matky z vlastnej CHS, ocenenie VA1 na Slovensku a taktiež v ďalších troch štátoch. Na Siegerschau v Nemecku získala Azzy Dlhá Roveň umiestnenie V22 v prvom ringu a ocenenie V získala na tejto prestížnej výstave aj Thalia Dlhá Roveň - dcéra Esther Dlhá Roveň. Ďalším cieľom CHS je dochovať anatomicky dobre stavané jedince, dobré v type a výraze, dobrej povahy.

Mgr. Juraj Štaudinger - podpredseda

Mgr. Juraj Štaudinger Rozhodca pre exteriér NO, bonitačný komisár, rozhodca pre výkon. Kynológii sa venuje od roku 1982, keď prvý krát štartoval na Majstrovstvách SSR mládeže, v nasledujúcich rokoch sa ich zúčastnil niekoľko krát. Od roku 1982 je majiteľom chovateľskej stanice z Jur-Štavu CS, neskôr z Jurschtavu. V rokoch 1992-2000 sa kynológii venoval profesionálne ako príslušník PZ. V týchto rokoch sa niekoľkokrát zúčastnil Majstrovstiev SR Policajného zboru a Majstrovstiev Európy policajných psov. V roku 1998 sa stal Majstrom Európy Policajných zborov. Od roku 1988 vykonáva aj funkciu Okresného poradcu chovu v okrese Lučenec. Čenom Predsedníctva SÚCHNO a Prezídia ZŠK SR je od roku 1999, od roku 2008 je zároveň prezidentom ZŠK SR.

Mgr. Ivan Kočajda - ústredný poradca pre chov, štatutárny zástupca

Mgr. Ivan Kočajda Rozhodca pre exteriér NO a bonitačný komisár, ústredný poradca chovu od roku 1995, viceprezident ZŠK SR od roku 1998 a viceprezident SKJ. Majiteľ chovateľskej stanice z Lintichu, založenej v roku 1981. Jedince z jeho chovu, alebo v jeho majetku získali v siedmich krajinách, vrátane USA viac ako 50 x VA triedu, z toho 24 x VA1 v troch krajinách. V roku 2009 Garp z Lintichu a Garrya z Lintichu na svetovej výstave FCI získali titul svetový víťaz. Jeho chovateľská stanica sa stala víťazom chovateľských staníc na Hlavnej špeciálnej výstave NO 7 x.

Ján Sudimák - zástupca ústredného poradcu pre chov

Ján Sudimák Rozhodca pre exteriér NO, bonitačný komisár, predseda KŠK ECE Bardejov. O kynológiu sa zaujímal od ranného detstva, neskôr sa jeho chovateľský smer formoval počas základnej vojenskej služby, ktorú vykonával u pohraničnej stráže. 25.5.1973 mu bol pridelený názov chovateľskej stanice Egidius, ktorý bol po aktualizácii CHS zmenený na Eqidius. Jeho prvou sučkou s PP bola Kate z Poldomu, ktorá sa neskôr stala zakladateľkou jeho chovu. Najväčší úspech v oblasti výcviku je 2.miesto na Majstrovstvách slovenska v roku 1987 v Poprade, podľa 500 bodového rozpisu. V chovateľskej oblasti boli najúspešnejšie roky 2011, keď Geischa Eqidius získala 1. miesto ako absolútna víťazka Universalsieger a Witz Eqidius 1.miesto v kategórií výkon. Najväčší úspech prišiel v roku 2012 na Majstrovstvách sveta WUSV v rakúskom Steyri , Witz Eqidius, 2. miesto Geischa Eqidius 3. miesto a obaja bodovali do „ zlatého družstva“. Na silne obsadených Majstrovstvách Nemecka, obsadil Quintus Eqidius 12. miesto. Ambíciou v chove je doplniť titul Majstra sveta a naďalej chovať kvalitných psov. Jeho krédom je chovať nemeckých ovčiakov psychicky a fyzicky zdravých.

Bc. Jozef Adamuščin - ústredný výcvikár

Jozef Adamuščin S kynológiou som začal v roku 1983 v rodnom Bardejove, rok a pol som pôsobil v Nitre a od roku 1990 pokračujem v Senici, kde som bol niekoľko rokov predsedom miestneho kynologického klubu. Od roku 2009 som rozhodcom z výkonu. Za toto krátke obdobie som posudzoval Majstrovstvá MSKS, Majstrovstvá Slovenska, Majstrovstvá Ruska a delegovaný som na Majstrovstvá Maďarska a Majstrovstvá ČKNO. Od roku 1992 som majiteľom chovateľskej stanice Barnero zameranej na chov pracovnej línie nemeckého ovčiaka. Mojimi najväčšími úspechmi v chove sú 3 tituly Majstra Slovenskej republiky so psom Ozzy Barnero a dva krát vicemajstra so sukami Rischa Barnero a Usha Barnero. Ako psovod som so psom Ozzy Barnero získal tituly majster Slovenskej republiky ZŠK v roku 2007, majster Slovenskej republiky SÚCHNO 2007, víťaz Slovenského pohára, 7. miesto na majstrovstvách sveta WUSV v Bratislave. So psom Faro Demin Dvor som sa stal Majstrom SR 2011, druhým vicemajstrom WUSV Universalsieger 2011 a v roku 2010 sme obsadili 7. miesto na MS FCI 2010 a 15. miesto na MS WUSV 2010. So psom Chris spod Lazov som sa stal víťazom dvoch kvalifikačných pretekov na MS FCI a WUSV, získali sme titul Majstra Slovenska ZŠK, vyhrali vo výkone na WUSV Universalsieger 2013, získali 11. miesto na WUSV 2013 a dosiahli náš najväčší životný úspech – historicky prvý titul majstra sveta FCI, ako v jednotlivcoch, tak aj v družstvách! A s radosťou môžem konštatovať, že veta: „Mojim osobným kynologickým cieľom je zisk titulu majstra sveta“, ktorú som do svojho životopisu napísal pri nástupe na moje prvé štvorročné funkčné obdobie v prezídiu, je dnes realitou.

Mgr. Igor Lengvarský - zástupca ústredného výcvikára

Mgr. Igor Lengvarský Narodený : 28.10.1961 vo Vranove nad Topľou, Slovensko. Prvé kynologické preteky so svojim psom som absolvoval v roku 1976. Od roku 1979 som vykonával funkciu výcvikára a figuranta. Rozhodca som od roku 1981. Medzinárodné preteky posudzujem od roku 1994. Doteraz som posudzoval v 20 štátoch Európy, v USA a v Japonsku 55 medzinárodných majstrovstiev. Majstrovstvá sveta som posudzoval:
FCI IPO – 1999 – Rakúsko – Stockerau - stopa, WUSV SchH – 1999 – Nemecko – Baunatal – poslušnosť, ISPU – 2003 – Česko – Plzeň – obrana, FCI FH – 2004 – Nemecko – Jasen - stopa, FCI IPO – 2006 – Slovinsko – Nova Gorica – poslušnosť, FM BB IPO – 2006 – Maďarsko – Sekesfervár- stopa, ISPU – 2007 – Česko – Klatovy – obrana, FCI FH -2009 – Francúzko – Chalon de Champagne - stopa, WUSV SchH – 2009 – Nemecko – Krefeld - stopa, WM ISR – 2010 – Denmark – stopa, WM ATIBOX – 2011- Rakúsko – Wieselburg – stopa, ISPU – 2011 – Švajčiarsko – Lausen – poslušnosť, FCI IPO – 2012 – Maďarsko - Zalaegerszeg – obrana.

Ako organizátor som sa podieľal na usporiadaní majstrovstiev sveta u nás na Slovensku: v roku 1997 Majstrovstvá sveta FCI v Nitre a v roku 2007 Majstrovstvá sveta WUSV v Bratislave. V roku 2002 a 2008 som bol hlavným organizátorom Majstrovstiev sveta FCI FH vo svojom rodnom meste Vranov nad Topľou.
V roku 2010 som založil nový celoeurópsky program stopárskych pretekov ME IPO FH, ktoré som aj v tomto roku organizoval v Slovenskom Novom Meste. Tento rok organizujem MS WUSV Universal Sieger 2014 vo Vranove nad Topľou.
Ako psovod som na vrcholné súťaže priviedol 5 psov. Dvakrát som sa stal Majstrom Slovenska. Prvýkrát som štartoval na Majstrovstvách Európy FCI v r. 1986 v Čechách v Hradci Králove. Na majstrovstvách sveta som štartoval od roku 1992 do r. 2008 s tromi psami. Na MS FCI som štartoval 7 krát a MS WUSV 6 krát.
Od roku 1994 som sa každoročne spolupodieľal na výjazdoch slovenskej reprezentácie a pôsobím ako zástupca Slovenska v pracovnej komisii FCI a WUSV.

Anton Strasser - člen predsedníctva