Propozícia výstavy: KK Slovenský raj - Smižany - 05.10.2019

Kynologický klub Slovenský raj - Smižany

usporiada

Oblastnú výstavu NO

Termín konania: 05.10.2019
Miesto konania: areál KK Slovenský raj - Smižany
Prezentácia: 7.30 - 8.45 hod.
Začiatok: 9.00 hod.
Rozhodca Juraj Štaudinger
Poplatky: 1. uzávierka:
za prvého psa 7eur, za každého ďalšieho 5 eur
2. uzávierka:
za každého psa 10 eur
1. Uzávierka prihlášok: 07.09.2019
2. Uzávierka prihlášok: 20.09.2019

Prihlášky a štartovné zasielajte na adresu

MVDr. Kristína Kovaľová, Tatranská 33, Smižany, 053 11, mail: seychely1@centrum.sk, tel: 0905 903 102

Viac info ako aj priebežné info na: www.kkslovenskyraj.wixsite.com alebo na Facebooku / Kk Slovenský raj – Smižany / podujatia/ Oblastná výstava NO

Veterinárne ustanoveniePrihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa + pracovného listu psa. Žiadame Vás o dôkladné vyplnenie prihlášky, splnenie podmienok účasti v triede dospelých podľa výstavného poriadku SÚCHNO a doklad o zaplatení v stanovenom termíne.

Tešíme sa na vašu účasť!