Propozícia výstavy: Trstice - 03.09.2011

Kynologický klub Kynologický klub Trstice

usporiada

Oblastnú výstavu NO

Termín konania: 03.09.2011
Miesto konania: Futbalové ihrisko Trstice
Prezentácia: 7,30 - 8,45 hod
Začiatok: 9,00 hod
Rozhodca M. Kadlecej
Poplatky: 1. uzávierka:
1. pes – 7 €
každý ďalší 5 €
2. uzávierka:
10 € za psa
1. Uzávierka prihlášok: 16.08.2011
2. Uzávierka prihlášok: 28.08.2011

Prihlášky a štartovné zasielajte na adresu

Karol Tóth
925 42 Trstice č. 1100
Mobil : +421 908 056 840
email: tajomnytulak@gmail.com

Veterinárne ustanovenie

Platné očkovanie a potvrdený prechod do iného okresu v zmysle všeobecných predpisov.

Prihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa + pracovného listu psa. Žiadame Vás o dôkladné vyplnenie prihlášky, splnenie podmienok účasti v triede dospelých podľa výstavného poriadku SÚCHNO a doklad o zaplatení v stanovenom termíne.

Tešíme sa na vašu účasť!